שימעו את השיר "ארץ  הצבר" שנכתב על ידי  עוזי חיטמן וספרו כמה פעמים נאמרת בשיר המילה צבר